Skip to content Skip to footer

Odlewy ze stopów aluminium

ODLEWY ZE STOPÓW ALUMINIUM – WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Odlewnictwo to jedna z powszechniej stosowanych metod produkcji wyrobów z aluminium. Technologia ta jest stosunkowo prosta a polega na wypełnieniu ciekłym aluminium wcześniej przygotowanych form.
Ten rodzaj produkcji generuje niskie koszty, a produkty powstałe w wyniku zastosowania tej metody mają wyjątkowo dobre właściwości, są wytrzymałe oraz trwałe. Do najczęściej stosowanych technik należą: odlewanie piaskowe i ciśnieniowe.

Odlewanie piaskowe i ciśnieniowe – różnice

Każda ze wspomnianych technik opiera się na różnych procesach technologicznych. Odlewy piaskowe z aluminium wykonuje się w formach jednorazowych wykonywanych ręcznie. W pierwszej fazie przygotowuje się model danego przedmiotu np. z drewna lub żywicy. Podczas kolejnego kroku wkłada się ten model do skrzynki formierskiej, zasypuje masą , którą następnie dokładnie ubija się wokół niego. W ten sposób powstaje forma, do której, po wyjęciu modelu ze skrzyni i uzupełnieniu jej o rdzeń odwzorowujący wewnętrzny kształt odlewu, wlewa się ciekłe aluminium. Po zastygnięciu, półwyrób wybija się z masy formierskiej, poddaje oczyszczeniu i dalszej obróbce. Metodą odlewania piaskowego wytwarza się przede wszystkim części, również zamienne, do przeróżnych maszyn i urządzeń.

Odlewy ciśnieniowe natomiast powstają w maszynach odlewniczych zwanych maszynami ciśnieniowymi. Prace przebiegają w kilku etapach. W pierwszej fazie, na maszynie montuje się połówki formy wykonane z odpowiedniej stali i zwiera z siłą kilkuset ton. Następnie do komory wlewowej wlewa się ciekły metal, a ten pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez tłok, zostaje wtłoczony do wnętrza formy przez szczelinę wlewową i nabiera oczekiwanego kształtu. W fazie końcowej wyrób trafia do dalszej obróbki, a jego powierzchnię odpowiednio się zabezpiecza, np. przez malowanie proszkowe lub galwanizowanie. Taką technikę stosuje się głównie przy produkcji części do branży motoryzacyjnej , maszyn i urządzeń.

Charakterystyczne cechy odlewów piaskowych i ciśnieniowych

Odlewy piaskowe i ciśnieniowe różnią się między sobą nie tylko ze względu na sposób powstawania, ale również właściwości mechaniczne, jakość powierzchni i dokładność wymiarową. Odlewy piaskowe mają zazwyczaj chropowatą powierzchnię, a ich kształt i detale nie są zbyt precyzyjne. Wymiary są również mało dokładne. Niemniej jednak na ich korzyść przemawiają niskie koszty wytworzenia i szybkie wdrożenie do produkcji.

Jeżeli zaś chodzi o produkty w wyniku odlewania ciśnieniowego z aluminium, to wyróżniają je dobre właściwości mechaniczne, gładka i estetycznie wykonana powierzchnia, jak również duża dokładność wymiarowa. Sprawia to, iż dopasowanie do siebie poszczególnych elementów nie stanowi większego problemu. Dzięki temu wyroby znajdują zastosowanie w wielu wymagających branżach w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej.